Điện Biên: Phong trào TDĐKXDĐSVH đạt nhiều kết quả tích cực

(Cinet)- Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương, trong thời gian qua, việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
 
Điện Biên: Phong trào TDĐKXDĐSVH đạt nhiều kết quả tích cực - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: dienbientv.vn

Cụ thể, tỉnh Điện Biên đã đã chủ động triển khai kịp thời, đầy đủ hệ thống văn bản của Trung ương; tăng cường tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất cao trong nhân dân; chú trọng quy hoạch, đầu tư xây mới, sửa chữa nâng cấp một số thiết chế văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo các cấp cũng được kiện toàn thường xuyên, đúng quy định; tổ chức thực hiện phong trào có nề nếp, chất lượng, tạo tác động tích cực trong việc đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chú trọng giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá của các di tích lịch sử văn hóa, nhất là các di tích lịch sử cách mạng.

Để đẩy mạnh chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương; tích cực đổi mới hình thức, kết hợp chặt chẽ phong trào với các hoạt động và các cuộc vận động; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành, đoàn thể. Đặc biệt gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác