Điện Biên: Tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc giai đoạn 2017-2020

(Cinet)- Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2020.
 
Điện Biên: Tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc giai đoạn 2017-2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: dienbientv.vn

Theo đó, các nội dung sẽ được triển khai thực hiện bao gồm: bảo tồn, đầu tư, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc.

Đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa vật thể: tập trung thực hiện khoanh vùng bảo vệ, trùng tu, tôn tạo một số di tích thành phần và công trình bổ trợ của di tích chiến trường Điện Biên Phủ; kiểm kê, lập hồ sơ khoa học xếp hạng và trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh khác; sưu tầm và giới thiệu các hiện vật, tài liệu.

Đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể: tiếp tục kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; nghiên cứu và triển khai các dự án bảo tồn, đưa nghệ thuật trình diễn di sản vào sinh hoạt văn hóa thường xuyên và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Xòe Thái; thực hiện việc xét chọn Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân; bảo tồn tiếng nói và chữ viết của các dân tộc; xây dựng và triển khai dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc thù của các dân tộc đặc biệt ít người và cần bảo tồn khẩn cấp.

Ngoài ra, tỉnh sẽ triển khai phục dựng và tổ chức duy trì hoạt động thường xuyên một số di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiếu số để phát triển du lịch như Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội đua thuyền đuôi én; bảo tồn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể đại diện của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác giáo dục, tuyên truyền di sản văn hóa cho học sinh; kiện toàn bộ máy quản lý di tích; tăng cường xây dựng đời sống văn hóa thông qua các hoạt động văn hóa cơ sở…

T.T
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác