Điện Biên: Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018

(Cinet) – UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Văn bản số 488/UBND-KGVX gửi các cơ quan thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
 
Điện Biên: Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: VietQ.vn)

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Lao đông, Thương binh và Xã hôi (Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế có trách nhiệm triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, phápluật về đình đẳng giới.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thanh tra, cán bộ tư pháp, phóng viên, biên tập viên, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội.

Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, căn cứ số kinh phí được giao năm 2018 tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh, có trách nhiệm xây dựng kế  hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả và tiến độ của Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, trao đổi học tập kinh nghiệm và đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực dành cho công tác bình đẳng giới.

Anh Vũ
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác