Điện Biên: Triển khai nhiều nội dung quan trọng trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(Cinet)- Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành văn hóa tỉnh Điện Biên đã tập trung triển khai nhiều nội dung quan trọng trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
 
Điện Biên: Triển khai nhiều nội dung quan trọng trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: wikipedia.org

Cụ thể, trong hoạt động bảo tồn, ngành đã khảo sát địa điểm và xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội Xên Mường Thanh trên địa bàn bản Nà Púng, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ; Triển khai Đề án tiếp tục bảo tồn văn hóa các dân tộc và xin ý kiến các ngành, đơn vị liên quan; Xây dựng Kế hoạch lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017; Triển khai Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017; Xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái của tỉnh Điện Biên tham gia vào bộ Hồ sơ đề cử quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái Việt Nam” trình UNESCO, đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Sửa chữa di tích Thành Bản Phủ; Tổ chức cho các già làng, trưởng bản, người uy tín tỉnh Điện Biên tham gia Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng bản, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc và Hội thảo giải pháp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trong hoạt động phát huy giá trị di sản, Bảo tàng tỉnh Điện Biên và Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã chủ động tổ chức nhiều sự kiện như: Tổ chức triển lãm “Bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên”; Kiểm kê toàn diện văn hóa dân tộc Tày - Nùng - Mường - Thổ trên địa bàn; Khảo sát sưu tầm tài liệu, hiện vật năm 2017; Khảo sát một số di tích trên địa bàn huyện Mường Lay, Mường Chà và Tủa Chùa; Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung thuyết minh bảo tàng; Thực hiện công tác quản lý và bảo vệ di tích…

Có thể nói rằng, với những nỗ lực của ngành văn hóa, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn trong 6 tháng qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội nói chung của tỉnh.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác