Điện Biên: Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

(Cinet) – UBND tỉnh Điện Biên đã có Công văn số 2577/UBND-KGVX gửi Sở VHTTDL Điện Biên về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
 
Điện Biên: Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: tuyengiao.vn)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung:

Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, hướng dẫn của Bộ VHTTDL và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 để tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo định kỳ hằng năm tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi Bộ VHTTDL theo yêu cầu (Dự thảo báo cáo thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh trước ngày 08/11 hàng năm)

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu các Sở, ngành có liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở VHTTDL trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao./.

AV
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác