Điều chỉnh phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

(Cinet)- Tại Thông tư số 27/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Một góc bảo tàng (ảnh: Internet).Một góc bảo tàng (ảnh: Internet).

Theo đó, mức thu phí đối với người lớn sẽ là 20.000 đồng/người/lượt thay mức 5.000 đồng/lượt/người hiện nay như quy định tại Quyết định 34/2007/QĐ-BTC; Đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề, mức phí là 15.000 đồng/người/lượt; Đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mức thu phí là 10.000 đồng/người/lượt.

Giảm 50% mức phí tham quan với các trường hợp: Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú; Người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Thông tư cũng nêu rõ, không thu phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đối với các trường hợp: Trẻ em dưới 6 tuổi; Khách tham quan là người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2013. Bãi bỏ Quyết định số 34/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác