Định hướng chủ yếu tiếp tục phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới

(Cinet) - "Định hướng chủ yếu tiếp tục phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học diễn ra vào ngày 3/12/2013 tại TP.HCM.

Định hướng chủ yếu tiếp tục phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới - ảnh 1

Hội thảo do Tiểu ban Văn hóa -xã hội- con người thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương và Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức với sự tham dự của các nhà khoa học trong cả nước, cùng đại diện một số cơ quan ban, ngành Trung ương, Thành phố và một số cơ quan báo chí.

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực nhằm góp phần chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Lý luận Trung ương và chuẩn bị xây dựng Báo cáo tư vấn trình Hội nghị Trung ương 9 khóa XI họp vào tháng 4/2014.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự sẽ nghe trình bày và thảo luận 18 báo cáo và tham luận, xoay quanh 4 chủ đề chính, đó là: Những vấn đề lý luận - thực tiễn đặt ra đối với phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay; Những nhận thức và quan điểm đổi mới về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới; Phương hướng và những nhiệm vụ cơ bản phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới; Hệ thống giải pháp lựa chọn và đột phá để phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Những ý kiến trình bày và thảo luận tại hội nghị lần này sẽ cung cấp thêm nhiều góc nhìn, nhiều thực tiễn phong phú cũng như căn cứ khoa học làm cơ sở đánh giá, đề xuất định hướng, kiến nghị các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới./.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác