Đồng Tháp: Công tác gia đình và bình đẳng giới đạt hiệu quả cao

Năm 2017, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trong toàn xã hội.

Công tác gia đình và bình đẳng giới luôn được các cấp, các ngành chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng nâng cao nhận thức của người dân để công tác này được triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Điều kiện kinh tế - xã hội và đời sống người dân ngày càng được cải thiện, khoảng cách về giới được thu hẹp dần, tình trạng bạo lực gia đình được giảm thiểu; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được nhân rộng trên nhiều lĩnh vực, nhất là về văn hóa – xã hội.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” phát triển mạnh mẽ đã tác động và góp phần tuyên truyền, phát huy hiệu quả của bình đẳng giới trong gia đình và các lĩnh vực khác.
 
Đồng Tháp: Công tác gia đình và bình đẳng giới đạt hiệu quả cao - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: giadinh.net.vn)

Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn rất nhiều hạn chế còn tồn tại. Tình trạng bạo lực gia đình đã được giảm dần nhưng mức độ vụ việc đôi lúc lại phức tạp, nhất là tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em đang gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội. Các hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới tại một số địa phương còn hạn chế, chưa có sự đổi mới và thu hút sự tham gia của nhân dân dẫn đến hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Trên cơ sở đó, năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai và thực hiện các mục tiêu Kế hoạch, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; đổi mới công tác tuyên truyền; chú trọng công tác hướng dẫn, tạo điều kiện cho tất cả người dân tham gia xây dựng các danh hiệu văn hóa; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, bình đẳng giới; tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát các hoạt động có liên quan đến bình đẳng giới về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch./.

Theo Cổng TTĐT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác