​Đồng Tháp: Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả

(Cinet)- Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, trong những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn đã đi vào hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
 
​Đồng Tháp: Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: svhttdl.dongthap.gov.vn)

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận dụng linh hoạt những quy chuẩn, quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào điều kiện thực tế ở từng địa phương, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng biên giới trong tỉnh từng bước được cải thiện; các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được duy trì và phát triển; mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân đã được nâng lên. Vốn văn hóa vật thể và phi vật thể, trò chơi dân gian truyền thống như: Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp, kéo co, đua xuồng, các làng nghề truyền thống,... đã được sưu tầm, nghiên cứu, quảng bá giới thiệu phổ biến rộng rãi, đưa trở lại phục vụ sinh hoạt đời sống văn hóa của nhân dân ở cơ sở.

Để duy trì và phát huy hiệu quả của hệ thống thiết chế, trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2017 – 2020; Phát triển và nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ và thể thao quần chúng, định hướng các giá trị văn hóa mới trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể văn hóa của nhân dân; Tăng cường xã hội hóa và huy động các nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao cơ sở, tập trung cho các xã nông thôn mới, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới;…

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác