Đồng Tháp: Lồng ghép hiệu quả Đề án xây dựng xã hội học tập với Phong trào TDĐKXDĐSVH

Hằng Đinh

(Cinet)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã có báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 03/12/2013 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã  hội học tập giai đoạn 2013-2020”, Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở,  Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung Đề án vào hoạt động Ngành… Đồng thời, gắn kết chặt chẽ phong trào “Xây dựng xã hội học  tập” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, khuyến khích và hỗ trợ phong trào học  tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp của mọi người trong nhà trường và ngoài xã hội; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhằm huy động mọi lực lượng xã hội tham gia xây dựng xã hội học tập. Xây dựng ý thức thường xuyên tự học, tự nâng cao trình độ của mỗi người và ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình, dòng họ, mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, đơn vị...

Đồng Tháp: Lồng ghép hiệu quả Đề án xây dựng xã hội học tập với Phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1 Các em thiếu nhi đọc sách trên xe sách lưu động. (Nguồn: thuviendongthap.com)

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của đạo Tỉnh; phong trào khuyến học khuyến tài được đẩy mạnh, nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời trong nhân dân ngày càng được nâng cao; Chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước được cải thiện; mô hình Trung  tâm  Văn  hóa  -  Học tập cộng đồng được nhân rộng và phát triển. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 92,83% Gia đình văn hóa;  99.45% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Trong năm 2017, Thư viện Tỉnh tổ chức các hoạt động như: Tuần lễ “Sách và Văn hóa đọc”; Chương trình “Hè vui đọc sách”; thi “Gia đình đọc sách”; chương trình “Chuyến xe tri thức” phục vụ nhân dân tại 8 xã biên giới, 04 xã nông thôn mới với hơn 3.000 tài liệu cùng các hoạt động đọc sách, báo, tra cứu cơ sở điện tử và các hoạt động từ sách…thu hút hơn 18.000 lượt người tham gia (thiếu nhi 12.000 lượt), góp phần phát huy hơn vai trò ý nghĩa của sách báo; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường sự tham gia góp sức của các cấp các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân đối với hoạt động thư viện;…

Phát huy các kết quả đạt được, trong năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác kiện toàn hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm văn hóa - Học tập cộng đồng xã và Nhà Văn hóa  –  Khu thể thao ấp; Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở phụ trách Trung tâm Văn hóa; Học tập cộng đồng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng; Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới./.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác