Đồng Tháp: Những kết quả ghi nhận trong công tác thực hiện bình đẳng giới

(Cinet) - Công tác bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp trong 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được những kết quả ghi nhận.
 
Đồng Tháp: Những kết quả ghi nhận trong công tác thực hiện bình đẳng giới - ảnh 1
Diễu hành kêu gọi cộng đồng hành động vì bình đẳng giới. (Ảnh: thđt.vn)

Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 06 tháng đầu năm 2017 đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch với chỉ tiêu giảm 70% các sản phẩm văn hóa mang định kiến giới. Từ đầu năm 2017 đến nay, Thanh tra Sở VHTTDL đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát công tác tổ chức lễ hội, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ,… và không có trường hợp nào vi phạm về bình đẳng giới. Những sản phẩm từ hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đều đươc thực hiện đúng quy định pháp luật; các tác giả được tự do, bình đẳng trong hoạt động sáng tác phê bình văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn và hoạt động văn hóa khác; không có sản phẩm mang nội dung cổ vũ, tuyên truyền bất bình đẳng, định kiến giới  dưới bất kỳ hình thức nào. Kết quả trong 06 tháng đầu năm, không có sản phẩm văn hóa nào được xác định mang định kiến giới, đạt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới với 03 chỉ tiêu: Đảm bảo việc tiếp cận và bình đẳng giữa nam và nữ trong việc hưởng thụ văn hóa, thể thao; 100% nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện và 90% được tư vấn về pháp lý thông qua hệ thống Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” hoặc các Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; Tỷ lệ người gây bạo lực gia đình được phát hiện và được tư vấn thông  qua hệ thống Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” hoặc tại các Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình đạt 60% đều đạt được.

Có được những kết quả trên đây là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và sự chủ động của chính quyền địa phương, công tác bình đẳng giới trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được triển khai thuận lợi và nhận được sự đồng tình, tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Trình độ nhận thức và văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao, đã góp phần tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, khoảng cách về giới được thu hẹp dần, tạo sự bình đẳng trên nhiều lĩnh vực, nhất là về văn hóa - xã hội. Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được quan tâm và đạt kết quả cao trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện bình đẳng giới đạt hiệu quả.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 06 tháng cuối năm, ngành VHTTDL Đồng Tháp tiếp tục triển khai và thực hiện các mục tiêu Kế hoạch đã đề ra, phát huy hơn nữa kết quả đạt được để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới của ngành trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Cùng với đó, Ngành sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản, kế hoạch, đề án trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch lồng ghép với bình đẳng giới bằng nhiều hình thức mới, đa dạng và phong phú nhằm thu hút sự quan tâm và chuyển biến trong nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Ngành VHTTDL Đồng Tháp sẽ chú trọng công tác hướng dẫn, theo dõi các hoạt động bình đẳng giới trong gia đình thông qua các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, kịp thời phát hiện và tìm ra các giải pháp cụ thể để hạn chế và đi đến xóa bỏ tình trạng bạo lực gia đình; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân  đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo điều kiện cho tất cả người dân đều được tham gia xây dựng, các danh hiệu văn hóa, đặc biệt là danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp - Xã văn hóa nông thôn mới”, “Khóm - Phường, thị trấn văn minh đô thị”.

A.V
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác