​Đồng Tháp phát triển hoạt động VHNT cho thanh niên giai đoạn 2018-2020

(Cinet)- Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch phát triển hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh niên, giai đoạn 2018-2020.

Kế hoạch nhằm mục đích điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2012-2020 và tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 1/3/2018 về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn II (2016-2020).
 
​Đồng Tháp phát triển hoạt động VHNT cho thanh niên giai đoạn 2018-2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: dthu.edu.vn)

Cụ thể, tỉnh sẽ tổ chức các chương trình, cuộc thi tuyên truyền về các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của cả nước và của tỉnh nhằm phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt là các địa phương còn khó khăn, các khu công nghiệp nhằm bổ sung những kiến thức cần thiết cho đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên sinh hoạt, giao lưu giữa các câu lạc bộ như: Đờn ca tài tử, thể dục dưỡng sinh, hát với nhau…và tổ chức các hội thi, hội diễn để huy động đông đảo thanh niên tham gia ít nhất mỗi năm 02 lần. Đồng thời nhằm tuyên truyền các chính sách, chủ trương, pháp luật…trong thanh niên. Tổ chức các chương trình nghệ thuật quần chúng ở vùng sâu, vùng xa, chủ đề tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông, gia đình, kinh tế - xã hội,…để thanh niên có thời  gian giải trí và cập nhật được thông tin, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho thanh niên về các mặt đời sống xã hội; tạo sân chơi, điểm sinh hoạt lành mạnh cho thanh niên tại các không gian văn hóa, xây  dựng các mô hình đọc sách, báo trong thanh niên góp phần hình thành con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại  – xã hội dựa trên nền tảng của nền kinh tế tri thức.

Các chương trình biểu diễn được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng đa dạng hóa về nội dung và hình thức nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Chú trọng xây dựng các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách trong thanh niên Đất Sen Hồng; Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

Các hoạt động sẽ được tuyên truyền lồng ghép Kế hoạch phát triển văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh niên giai đoạn 2018-2020 vào các chương trình, hoat động của đơn vị./.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác