Đồng Tháp: Tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011-2015

(Cinet)- Ngày 7/7, Hội nghị trực tuyến Tổng kết 05 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015 đã diễn ra tại Hội trường Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011-2015; triển khai kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu.
 
Đồng Tháp: Tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011-2015 - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị (nguồn: svhttdl.dongthap.gov.vn)

Theo đó, trong giai đoạn 2011-2015, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: chất lượng và số lượng các danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”; “xã văn hóa nông thôn mới”,...ngày càng được nâng cao. Cụ thể, giai đoạn 2011-2015, số gia đình văn hóa đạt 87,97%/năm. Riêng năm 2015, tỉnh có trên 88% gia đình đạt gia đình văn hóa; 94.2% ấp văn hóa nông thôn mới và 95.4% cơ quan doanh nghiệp, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Phong trào luyện tập thể dục thể thao phát triển mạnh; có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức tốt các câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Bên cạnh những kết quả tích cực, phong trào còn tồn tại nhiều khó khăn và hạn chế như: các tệ nạn xã hội vẫn chưa được kìm chế, tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra trên địa bàn, cơ sở vật chất ở một số nơi chưa đồng bộ,…

Trong giai đoạn tới, để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả phong trào đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Ban chỉ đạo phong trào đã đề ra các nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; nâng cao chất lượng của các danh hiệu trong Phong trào; đẩy mạnh công tác xã hội hóa; nâng cao vai trò của các cấp lãnh đạo, chính quyền; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa; quan tâm đào tạo cán bộ nhiệt tình, tâm huyết với công tác văn hóa; ...

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 Ban Chỉ đạo cấp huyện đã hoàn thành xuất sắc trong thực hiện Phong trào năm 2015 và 40 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2011-2015.

D.H (Tổng hợp: svhttdl.dongthap.gov.vn, baodongthap.com.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác