​Đồng Tháp: Triển khai hiệu quả Phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet)- Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Đồng Tháp đã triển khai hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
​Đồng Tháp: Triển khai hiệu quả Phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1
Đời sống văn hóa tinh thần của người dân Đồng Tháp ngày càng được nâng cao
(Ảnh minh họa: thdt.vn)

Cụ thể, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) các cấp thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Số lượng và chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng cao.

Phong trào và công tác gia đình luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ngành liên quan, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân. Công tác củng cố, kiện toàn hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp luôn được các địa phương quan tâm, xây dựng quy chế hoạt động trong giai đoạn mới 2016-2020 nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong hoạt động Phong trào và công tác gia đình.

Một số địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới, cải tiến phương pháp bình xét, phúc tra các danh hiệu văn hóa, đặc biệt là Gia đình văn hóa. Phong trào đã gắn kết chặt chẽ với các phong trào và cuộc vận động khác. Cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa được đầu tư xây dựng, nâng cấp, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được hình thành và nhân rộng góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Ngoài ra, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cũng đạt những hiệu quả tích cực, mô hình gia đình phát triển bền vững được nhân rộng và phát triển mạnh vượt kế hoạch đề ra, số vụ việc bạo lực gia đình giảm dần qua các năm góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc,…

Năm 2018, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đạt chỉ tiêu 88% gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỉ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 91%, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 95%,…

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác