Đồng Tháp: Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, mục tiêu cụ thể đặt ra đối với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 như sau: 100% thư viện tỉnh, 84% thư viện cấp huyện và 24% thư viện cấp xã tổ chức cung cấp dịch vụ internet miễn phí; 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; 30% người dân ở khu vực nông thôn, 20% người dân ở vùng sâu, vùng biên giới được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại hệ thống thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành.
 
Đồng Tháp: Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng - ảnh 1
Học sinh, sinh viên tham gia đọc sách tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, phấn đấu 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; 85% người sử dụng thư viện (với học sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

Ngoài ra, tỉnh sẽ phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 0,4 bản/người dân và đạt 0,2 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 03 cuốn sách/năm; 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp; 48% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng…

Mục tiêu đến năm 2030 sẽ tạo điều kiện để người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố theo hướng tăng dần, phấn đấu đạt từ 0,5 - 1 cuốn sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng, trung bình mỗi người dân đọc 05 cuốn/năm; môi trường đọc tiếp tục mở rộng với nhiều loại hình từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động thư viện có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển mạng lưới thư viện, tăng cường vốn tài liệu cho hệ thống thư viện công cộng, triển khai các hoạt động tuyên truyền, tổ chức đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực từ xã hội để tham gia thực hiện kế hoạch.

Cùng với các mục tiêu cụ thể trên đây, kế hoạch cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để triển khai một cách hiệu quả đề án, cụ thể như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; đa dạng hóa các hình thức cung cấp tài liệu cho người đọc; hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm và mở rộng hợp tác quốc tế.

Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng biên giới, vùng sâu; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Theo bvhttdl.gov.vn
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác