Đồng Tháp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020

(Cinet)- Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-SVHTTDL triển khai thực hiện về bình đẳng giới trong toàn Ngành giai đoạn 2017-2020.
 
Đồng Tháp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: thpt-nguyenthiminhkhai-bentre.edu.vn

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, chỉ tiêu đến năm 2020 giảm 70% các sản phẩm văn hóa mang định kiến giới.

Ngoài ra, bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực gia đình trên cơ sở giới. Các chỉ tiêu gồm: đảm bảo việc tiếp cận và bình đẳng giữa nam và nữ trong việc hưởng thụ văn hóa, thể thao; đến năm 2020 có 100% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện và 90% được tư vấn về pháp lý thông qua hệ thống Câu lạc bộ Gia đình phát triển bển vững hoặc các Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; Tỷ lệ người gây bạo lực gia đình được phát hiện và được tư vấn thông qua hệ thống Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững hoặc tại các Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình đạt 60% vào năm 2020.

Một số giải pháp chủ yếu được đưa ra như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở VHTTDL và các cấp uỷ Đảng ở các đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và phát triển sựnghiệp của Ngành; Tuyên truyền giáo dục về giới nhằm nâng cao nhận thức cho cá nhân, tổ chức sản xuất các sản phẩm văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; xóa bỏ các thông điệp, hình ảnh mang định kiến giới, phân biệt giới tính trong các sản phẩm văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Duy trì, nhân rộng và phát triển mô hình Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững. Đồng thời, lồng ghép các nội dung về bình  đẳng giới vào hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, các mô hình sinh hoạt câu lạc bộ nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; Lồng ghép công tác bình đẳng giới vào tất cả các hoạt động của Ngành, đặc biệt là lĩnh vực gia đình để kết hợp với nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình nhằm đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả thiết thực…

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác