Festival Âm nhạc Mới “Á - Âu" lần thứ 2 năm 2016

(Cinet) - Festival Âm nhạc Mới “Á - Âu” lần thứ hai năm 2016 gồm 11 buổi hòa nhạc chính, được trình diễn liên tục từ ngày 12/10 đến 18/10/2016, tại thủ đô Hà Nội và thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
 
Festival Âm nhạc Mới “Á - Âu
Ảnh: Lan Phạm

Theo đó, các buổi diễn từ ngày 13/10 đến 17/10 sẽ được mở cửa miễn phí cho công chúng. Lịch chương trình cụ thể như sau:

Ngày 12/10: Lễ khai mạc và chương trình Hòa nhạc giao hưởng: 20h00 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Ngày 13/10: 10h00 Hòa nhạc các nhạc sĩ trẻ Việt Nam và  20h00 Hòa nhạc Asia/America New Music Institude, tại Phòng hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngày 14/10: 10h00 Hòa nhạc Thính phòng số 1 “Solo - Duo and Trio” và 20h00 Hòa nhạc Thính phòng số 2 “Emsemble”, tại Phòng hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngày 15/10: 10h00 Cuộc thi sáng tác của các tác giả trẻ ACL và 20h00 Hòa nhạc Thính phòng số 3 “Chamber Orchestra”, tại Phòng hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngày 16/10: 10h00 Hòa nhạc Thính phòng số 4 “Solo and Quartet” và 20h00 Hòa nhạc Thính phòng số 5 “Asia – Europe” Night of Music, tại Phòng hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngày 17/10: 20h00 Hòa nhạc “Giai điệu bạn bè”, tại Nhà hát Vĩnh Phúc.

Ngày 18/10: Gala Bế mạc: 20h00 tại Phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Festival Âm nhạc Mới “Á - Âu" lần thứ 2 năm 2016 là một hoạt động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới", Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Lan Phạm

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác