Gần 65 tỷ đồng bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù

(Cinet)- UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù giai đoạn 2013 - 2020”.

Gần 65 tỷ đồng bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù - ảnh 1

Đề án được thực hiện trong 8 năm (từ năm 2013 đến năm 2020) với tổng mức kinh phí đầu tư 64 tỷ 880 triệu đồng trích từ ngân sách của tỉnh thông qua 5 tiểu dự án thành phần bao gồm:

Tiểu dự án 1: Chương trình truyền dạy dân ca Quan họ Bắc Ninh, kinh phí đầu tư 6 tỷ 380 triệu đồng.

Tiểu dự án 2: Chương trình đầu tư xây dựng và tu bổ các thiết chế văn hoá liên quan đến di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh, kinh phí 41 tỷ đồng.

Tiểu dự án 3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh kinh phí 12 tỷ 500 triệu đồng.

Tiểu dự án 4: Sưu tầm, phục dựng các hình thức hát Ca trù tại tỉnh Bắc Ninh và truyền dạy hát Ca trù tại cộng đồng, kinh phí 2 tỷ đồng.

Tiểu dự án 5: Đầu tư hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và hỗ trợ phục dựng, tôn tạo các thiết chế văn hóa liên quan đến Ca trù, kinh phí 3 tỷ đồng.

Từ khi Dân ca Quan họ Bắc Ninh trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại và Ca trù trở thành di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng xây dựng, triển khai nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện cam kết với UNESCO trong việc bảo vệ Di sản Dân ca Quan họ.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác