Gia Lai ban hành các quy định về trách nhiệm quản lý các di tích lịch sử - văn hóa

(Cinet)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh.
 
Gia Lai ban hành các quy định về trách nhiệm quản lý các di tích lịch sử - văn hóa - ảnh 1
Quần thể Di tích Tây Sơn Thượng Đạo được công nhận là một Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia thuộc tỉnh Gia Lai.  Ảnh: Báo Gia Lai
 
Quy định gồm có 3 Chương, 16 Điều đề cập các quy định về trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị đối với di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được nhà nước xếp hạng và chưa được nhà nước xếp hạng; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với di tích quốc gia đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về mô hình tổ chức quản lý, bảo vệ di tích phù hợp với thực tế địa phương, phạm vi và quy mô của di tích, tổ chức quản lý và bảo vệ di tích trực thuộc UBND tỉnh... ;Đối với di tích quốc gia, UBND cấp huyện nơi có di tích căn cứ vào số lượng, giá trị, quy mô của di tích  trên địa bàn thành lập tổ chức quản lý, bảo vệ di tích; Đối với các di tích cấp tỉnh UBND cấp huyện nơi có di tích căn cứ quy mô, số lượng, giá trị di tích thành lập tổ chức quản lý, bảo vệ hoặc giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ di tích cho các đơn vị chức năng cấp huyện.
 
UBND tỉnh giao Sở VHTTDL cùng các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện và UBND cấp xã phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích; rà soát, đánh giá và trình bổ sung danh mục kiểm kê. Đồng thời, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích, xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất di tích gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để phân bổ chỉ tiêu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; Thẩm định các dự án trùng tu, tôn tạo đối với di tích cấp tỉnh, các dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hưởng đến di tích cấp tỉnh; Thẩm định việc bổ sung hiện vật đối với di tích đã được xếp hạng.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các dự án tu bổ, phục hồi di tích thuộc thẩm quyền sau khi được phê duyệt; Quản lý, hướng dẫn các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng gắn với di tích; Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền đối với việc quản lý, bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh...
 
UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND cấp huyện cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở VHTTDL xác định và cắm mốc ranh giới khu vực di tích, hướng dẫn lập và xác nhận vào bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt...

Sở Xây dựng phối hợp với Sở VHTTDL, các sở, ban ngành liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch về xây dựng bảo đảm cho việc trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, các dự án về xây dựng, cải tạo các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu tới di tích.

Lan Anh (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác