Gia Lai: Phê duyệt danh mục kiểm kê, xếp hạng di tích giai đoạn 2018 -2023

Tin liên quan

(Cinet) - UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 312/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục kiểm kê di tích và dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích giai đoạn 2018 -2023 trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Phê duyệt danh mục kiểm kê, xếp hạng di tích giai đoạn 2018 -2023  - ảnh 1Di tích – thắng cảnh Biển Hồ. Ảnh: gialai.gov.vn

Theo đó, Danh mục kiểm kê gồm 72 di tích, trong đó có 13 di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia; 08 di tích đã được xếp hạng là di tích cấp tỉnh; 51 di tích dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng trong giai đoạn 2018 -2023, gồm 01 di tích đề nghị xếp hạng di tích quốc gia; 50 di tích đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL có trách nhiệm công bố danh mục kiểm kê di tích và dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích giai đoạn 2018 -2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; bàn giao số liệu, danh mục để các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Hàng năm rà soát, tổng hợp, bổ sung thông tin liên quan đến công tác xếp hạng di tích của tỉnh để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh; định kỳ 5 năm tổ chức rà soát, kiểm kê, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các di tích được giao quản lý; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích theo danh mục đã được phê duyệt, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo thống kê, hiện tỉnh Gia Lai có 13 di tích quốc gia gồm: Di tích Plei Ơi; Di tích – thắng cảnh Biển Hồ; Di tích Lũy An Khê, An Khê Đình, An Khê Trường và Gò Chợ; Di tích Hòn đá Ông Nhạc; Di tích Miếu xà – cây Ké phất cờ - cây Cầu nồi trống; Di tích Hòn Bình – Hòn Nhước –Hòn Tào – Gò Kho – Xóm Ké; Di tích Vườn Mít, cánh đồng Cô Hầu; Di tích Nền Nhà, hồ Nước, Kho tiền ông Nhạc; Di tích làng kháng chiến Stor; Di tích Nhà lao Pleiku; Di tích Chiến thắng Đak Pơ; Di tích Chiến thắng đường 7 sông Bờ; Di tích chiến thắng Pleime.

Lan Anh (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác