Gia Lai: Tập huấn phong trào xây dựng doanh nghiệp văn hóa

(Cinet) – Vừa qua, Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai đã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về phong trào xây dựng doanh nghiệp văn hóa cho đội ngũ những người làm công tác văn hóa và doanh nhân trên địa bàn tỉnh.
 
Gia Lai: Tập huấn phong trào xây dựng doanh nghiệp văn hóa - ảnh 1
Quang cảnh lớp tập huấn về phong trào xây dựng doanh nghiệp văn hóa
rên địa bàn tỉnh Gia Lai. (Ảnh: gialaitv.vn)

Tại lớp tập huấn, các học viên - những người làm công tác văn hóa và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được các giảng viên thuyết giảng 03 chuyên đề: “Văn hóa - con người: Cội nguồn của việc sản xuất kinh doanh bền vững”; “Văn hóa - doanh nghiệp là nền tảng của thương hiệu” và “Con đường để xây dựng doanh nghiệp văn hóa”.

Việc lĩnh hội những nội dung cụ thể ở từng chuyên đề đã giúp các học viên hiểu rõ hơn tầm quan trọng, sự cấp thiết trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hôm nay.

Thông qua lớp tập huấn, tỉnh Gia Lai triển khai một khai một cách sâu rộng và hiệu quả tinh thần Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

AV (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác