Gia Lai: Tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(Cinet)- Ngày 24/11, tại thành phố Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000 - 2015.
 
Gia Lai: Tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Gia Lai

Trong 15 năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH tại Gia Lai không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cụ thể, toàn tỉnh đã có 9.118 cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến; 45 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 87 bà Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ Việt Nam Anh hùng, 222 tập thể và 705 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 90 tập thể nhận được Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, hơn 245.000 gia đình văn hóa (đạt 76%), 1.484 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa (đạt 69%), 1.126 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 62%)…

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, để phong trào ngày càng có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

Có thể nói rằng, quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVH tại Gia Lai đã đem lại ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nên môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân.

M.N (Tổng hợp: baogialai.com, ĐCSVN)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác