Giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn học dân gian tại Khánh Hòa

Giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn học dân gian tại Khánh Hòa - ảnh 1
Một trong những cuốn sách nằm thuộc đề tài VHDG tại Khánh Hòa
(nguồn: internet)
(Cinet)- Nhằm đưa ra những nhận định và trao đổi xung quanh đề tài “Văn học dân gian Khánh Hòa” di Thạc sĩ Lê Khánh Mai là chủ nhiệm, vừa qua, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn học dân gian tại Khánh Hòa”. Đây là hội thảo thứ 2 trong quá trình thực hiện đề tài.
Văn học dân gian đóng một vai trò rất quan trọng trong sự hình thành và phát triển nền văn học của dân tộc. Việc nghiên cứu văn học dân gian của chúng ta trong nhiều thập kỷ qua vẫn không ngừng được tiến hành và phát triển; Văn học dân gian đã là đối tượng quan tâm của nhiều thế hệ các nhà khoa học và những thành tựu đạt được về lĩnh vực nghiên cứu này rất đáng ghi nhận.
Hiểu được vai trò và ý nghĩa quan trọng đó, Hội thảo “Những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn học dân gian tại Khánh Hòa”đã đưa ra nhiều chuyên đề xoay quanh đề tài để các nhà nghiên cứu cùng phản biện, trao đổi. Điển hình trong đó có các chuyên đề nghiên cứu về đặc điểm nội dung và nghệ thuật của thể loại vè, câu đố của người Việt ở Khánh Hòa, hò bá trạo, bài chòi trải chiếu ở Khánh Hòa; những đặc trưng về nội dung và nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong trò diễn dân gian Đàn xà - Trảm mộc ở Khánh Hòa; những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị VHDG tại Khánh Hòa.
Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của văn học dân gian như: tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy giá trị của di sản VHDG; tổ chức sưu tầm và lưu giữ các giá trị VHDG thông qua các hoạt động, các cuộc thi, liên hoan, các lớp đào tạo...; thực hiện các chính sách ưu đãi, tạo động lực cho các các nghệ nhân, nhà nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực VHDG; đầu tư kinh phí cho công tác sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản VHDG...
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác