Giải pháp đối với hoạt động của các nhà xuất bản

Giải pháp đối với hoạt động của các nhà xuất bản - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về giải pháp đối với hoạt động của các nhà xuất bản.
Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan chủ quản nhà xuất bản rà soát, phân loại để tiến hành sắp xếp, chuyển đổi, tái cơ cấu các nhà xuất bản, trên cơ sở đó xây dựng tiêu chí hỗ trợ về tài chính (kể cả giá thuê nhà, đất) đối với các nhà xuất bản cần thiết phải duy trì hoạt động; thống nhất phương án đối với các nhà xuất bản có cơ quan chủ quản chưa phù hợp theo Luật Xuất bản.
Bên cạnh đó, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính rà soát danh mục các xuất bản phẩm được nhà nước tài trợ và xây dựng tiêu chí đấu thầu hoặc đặt hàng đối với xuất bản phẩm, phù hợp với các quy định của pháp luật.
Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý hoạt động xuất bản; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý xuất bản.
Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp đối với biên tập viên nhà xuất bản.
Theo báo cáo công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2015, hoạt động xuất bản của cả nước cơ bản vẫn giữ sự ổn định, ngành xuất bản không ngừng được kiện toàn, chấn chỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đúng định hướng. Nội dung các xuất bản phẩm, nội dung xuất bản phẩm của các nhà xuất bản đã bám sát nhiệm vụ chính trị, văn hóa, tư tưởng, thể hiện ở việc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc và phục vụ tốt công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước trên mọi lĩnh vực đời sống.
Cùng với sự tăng trưởng về chất lượng đầu sách và số bản, nhiều nhà xuất bản tiếp tục chú trọng phát triển các tủ sách giáo dục truyền thống, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ dành cho các lứa tuổi và nhiều nhóm đối tượng bạn đọc khác nhau. Các hội chợ, triển lãm sách trong nước và quốc tế tiếp tục được duy trì và từng bước mở rộng. Đó là những đóng góp quan trọng, giàu ý nghĩa để xuất bản khẳng định vị thế là lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, có nhiệm vụ truyền bá các giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá và khoa học của xã hội; xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam.
Tuy vậy, ngành xuất bản vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như còn nhiều vi phạm về nội dung xuất bản phẩm với các lỗi như sai sót về câu chữ, kiến thức cơ bản, lỗi chính tả; sai sót về sự kiện, thời gian, nhân vật lịch sử; nội dung dung tục, phản cảm, phi giáo dục… hiện tượng in lậu, in nối bản tiếp tục diễn biến phức tạp; thực trạng liên kết xuất bản tràn lan hiện nay gần như đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, làm suy yếu vai trò chủ đạo của các nhà xuất bản và của chính cơ quan chủ quản; một số cơ quan chủ quản Nhà xuất bản và đơn vị xuất bản chưa chủ động thực hiện đầy đủ các qui định về điều kiện thành lập và bảo đảm hoạt động của nhà xuất bản...
Theo báo cáo công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2015 của Cục Xuất bản, In và Phát thanh thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ còn 24 trong số 63 nhà xuất bản (chiếm 38,1%) đảm bảo đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Xuất bản.
Còn lại 39 nhà xuất bản đang có nguy cơ phải đóng cửa do không đủ điều kiện hoạt động như thiếu nguồn tài chính để hoạt động (không đủ 5 tỷ đồng), thiếu chức danh lãnh đạo xuất bản, thiếu biên tập viên cơ hữu, thiếu diện tích trụ sở…CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác