Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014

Giải  thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014 - ảnh 1
Tác phẩm Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của nhà báo Trần Mai Hạnh
(Cinet)- Ngày 19/1/2015, Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố giải thưởng năm 2014. Các tác phẩm thuộc 4 thể loại: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình và văn học dịch.
Với các tiêu chí sau: được một NXB trong nước ấn hành từ tháng 10/2013 đến hết tháng 9.2014, theo hạn nộp lưu chiểu; tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên). Các  giải thưởng của Hội năm nay đã thuộc về các tác phẩm: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia) của Trần Mai Hạnh (Thể loại Văn xuôi); Trường ca ngắn, kịch thơ (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) của Nguyễn Thụy Kha (Thơ); Trăm năm trong cõi... (Nhà xuất bản Văn học) của Phong Lê và Thơ Việt Nam hiện đại, tiến trình và hình tượng (Nhà xuất bản Văn học) của Nguyễn Đăng Điệp (Lý luận Phê bình); Cuộc chiến đi qua của Kanta Ibragimov do Đào Minh Hiệp dịch (Quỹ Hỗ trợ quảng bá văn học Việt Nam và văn học Nga - Hội Nhà văn Việt Nam và Chính phủ Nga tài trợ xuất bản, Nhà xuất bản Lokid Premium (Nga) và Nhà xuất bản Văn học (Việt Nam) phối hợp ấn hành).
Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam là giải thưởng thường niên của Hội nhằm tôn vinh các tác phẩm chất lượng và những cây bút chân thực, tâm huyết với nghề. Qua đó, góp phần khuyến khích khả năng sáng tạo nghệ thuật, nâng cao chất lượng và sự phát triển bền vững của nền văn học Việt Nam.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác