Giáo dục học sinh phòng, chống bạo lực gia đình

Giáo dục học sinh phòng, chống bạo lực gia đình - ảnh 1
Thông tư áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân... (Ảnh minh họa: Hà Tuấn)
(Cinet)- Bốn bộ gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ VHTTDL, Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội và Bộ Công an đã cùng ký Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Với mục tiêu chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, nội dung giáo dục gồm giáo dục về vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của thành viên trong gia đình, các giá trị về gia đình, mối quan hệ giữa cá nhân, gia đình và xã hội.
Học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng ứng xử, kỹ năng làm cha, làm mẹ, làm con cháu trong xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và biện pháp phòng ngừa, can thiệp, xử lý kịp thời các trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình.
Các nội dung trên sẽ được chuyển tải đến học sinh qua ba hình thức gồm: Giáo dục thông qua tích hợp, lồng ghép các kiến thức về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các môn học và hoạt động giáo dục; giáo dục thông qua các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; các hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng và xã hội.
Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của từng Bộ trong việc tham gia nội dung này. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có vai trò chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục trong việc giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, bổ sung, xây dựng, tích hợp, lồng ghép nội dung, kiến thức và kỹ năng về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với cấp học và trình độ đào tạo.
Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các môn học và hoạt động giáo dục, đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm các nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý…
Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục về xây dựng gia đình văn hóa mới, phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực học đường vào các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với cấp học và trình độ đào tạo.
Bộ Công an sẽ tham gia phát hiện và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, có trách nhiệm cung cấp thông tin tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên tại các cơ sở giáo dục.
Thông tư cũng quy định trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai các quy định tại thông tư như bố trí kinh phí, chỉ đạo các ban, ngành địa phương phối hợp thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động tại địa bàn mình.
Thông tư liên tịch trên có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2016.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác