Giao lưu trực tuyến “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”

(Cinet)- Khẳng định tầm quan trọng của văn hóa đối với đời sống sau 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” vào ngày 16/8/2013.

Giao lưu trực tuyến “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”. Nguồn: dangcongsan.vnGiao lưu trực tuyến “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”. Nguồn: dangcongsan.vn

Trong xã hội hiện đại, văn hóa phải ngày càng phát huy được vai trò của mình, phải điều tiết được sự phát triển của kinh tế và gắn kết kinh tế với tiến bộ xã hội, thúc đẩy năng lực, sự sáng tạo của con người. Một đất nước giàu mạnh chính là đất nước có thể phát huy được tiềm năng trí tuệ và “hàm lượng” văn hóa của con người.

Cuộc giao lưu trực tuyến này nhằm nêu rõ những thành tựu cũng như chỉ ra hạn chế sau quá trình 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đồng thời nhìn nhận vai trò quan trọng của văn hóa trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó đánh giá mức độ triển khai cũng như hiệu quả của Nghị quyết đối với cuộc sống, đưa ra những phương hướng, giải pháp cho công tác phát triển văn hóa thời gian tới sao cho phù hợp với thực trạng đất nước và bối cảnh chung của quốc tế.

Chương trình giao lưu có sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các Cục, Vụ, Viện, đơn vị chức năng của Bộ.

T.T

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác