Giới thiệu sách mới của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

Sáng 8-12, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã giới thiệu sách xuất bản trong sáu tháng cuối năm, trong đó có chín bộ sách quý tiêu biểu.
 
Giới thiệu sách mới của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật - ảnh 1

Chín bộ sách bao gồm "Vững bước trên con đường đổi mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng" (tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, "Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị trong Đảng của nhiều tác giả từ Hội đồng Lý luận Trung ương, "Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân" của Ban Tuyên giáo Trung ương, "Nước Nga từ nguyên thuỷ đến hiện đại" của các tác giả Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thị Thư, "Nước Nga 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười" của V.Putin, "Vùng đất Nam Bộ" do GS Phan Huy Lê làm Tổng chủ biên, "Trần Đức Thảo - Tuyển tập" do GS Nguyễn Trọng Chuẩn chủ biên, và "Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016" của TS Lê Viết Duyên.
 
Giới thiệu sách mới của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật - ảnh 2

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập NXB cho biết, tính đến tháng 11-2017, NXB đã cho ra mắt bạn đọc gần 700 ấn phẩm sách sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều ấn phẩm có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hoá, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đồng thời, đã xuất bản một số ấn phẩm đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Một số bộ sách mang tính khảo cứu cao như Nước Nga từ nguyên thủy đến hiện đại" của các tác giả Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thị Thư, "Nước Nga 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười" của V.Putin, "Vùng đất Nam Bộ" do GS Phan Huy Lê làm Tổng chủ biên, "Trần Đức Thảo - Tuyển tập" do GS Nguyễn Trọng Chuẩn chủ biên đã thu hút nhiều nhà nghiên cứu, thực hiện trong thời gian dài.

Được biết, phần lớn các đầu sách trong số này được lưu hành tại các thư viện, cơ sở nghiên cứu, giảng dạy.

Theo nhandan.com.vn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác