Góp ý Kế hoạch triển khai và Dự thảo Đề án về hương ước, quy ước

Lan Anh

(Cinet)- Sáng 23/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg và Dự thảo Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.

Tham dự cuộc họp có: Vụ Pháp chế, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ kế hoạch – Tài chính và Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Góp ý Kế hoạch triển khai và Dự thảo Đề án về hương ước, quy ước - ảnh 1Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì cuộc họp

Theo đó, tại cuộc họp đồng chí Lê Thanh Liêm – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ Pháp chế đã xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, với các nội dung sau: Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định; Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất; xây dựng văn bản, tài liệu triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định; Rà soát, kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và Bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ tài liệu.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Quyết định, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Quyết định trên phạm vi cả nước và Nâng cao nhận thức về các nội dung trong Quyết định, trách nhiệm triển khai, thi hành Quyết định.

Góp ý Kế hoạch triển khai và Dự thảo Đề án về hương ước, quy ước - ảnh 2Đồng chí Lê Thanh Liêm – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tại cuộc họp.

Về Dự thảo Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021. Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; phát huy vai trò, vị trí của hương ước, quy ước với ý nghĩa là thiết chế tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Đề án đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; tăng cường năng lực quản lý, thực thi; gắn kết việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; gắn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa; bố trí nguồn nhân lực để triển khai công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản Kế hoạch và Dự thảo Đề án. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: tên gọi của Đề án, bố cục nội dung của kế hoạch và Đề án, xác định nội dung nhiệm vụ Bộ VHTTDL được giao trong Quyết định 22/2018/QĐ-TTg; lộ trình thực hiện các nhiệm vụ; thẩm quyền phê duyệt Đề án, kinh phí và nhân sự thực hiện… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần xây dựng mẫu biểu chung, trong đó có các chỉ tiêu để đánh giá việc thực hiện quy ước, hương ước; và cần mở rộng đối tượng, phạm vi thực hiện…

Góp ý Kế hoạch triển khai và Dự thảo Đề án về hương ước, quy ước - ảnh 3Toàn cảnh cuộc họp.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy biểu dương và đánh giá cao việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của Vụ Pháp chế. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đơn vị, Thứ trưởng đề nghị Vụ Pháp chế tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn thiện Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg và Dự thảo Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021. Sau đó lấy ý kiến góp ý của các đơn vị và Ban, Bộ, ngành liên quan, trình Lãnh đạo Bộ.

Liên quan đến kinh phí thực hiện, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị các đơn vị được bổ sung nhiệm vụ, xây dựng bản kế hoạch đề xuất các nhiệm vụ mới, triển khai thực hiện từ giờ đến cuối năm 2018, gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, báo cáo trình Lãnh đạo Bộ xem xét và quyết định.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác