Hà Giang: Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 12/12, Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú” tỉnh Hà Giang đã tổ chức cuộc họp xem xét các hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần II, năm 2018.
 
Hà Giang: Xét tặng danh hiệu
Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú” tỉnh Hà Giang tổ chức
cuộc họp xem xét các hồ sơ. (Ảnh: baohagiang.vn)

Thực hiện Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần II, năm 2018, tỉnh Hà Giang đã thành lập Hội đồng xét tặng, triển khai các bước đúng quy trình, quy định và hướng dẫn.

Tính đến hết ngày 30/11/2017, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận 24 hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần II, năm 2018.

Tại cuộc họp xét tặng, sau khi nghe báo cáo hồ sơ đề nghị xét tặng của từng cá nhân và qua thảo luận, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, Hội đồng đã lựa chọn được 10 hồ sơ để đề nghị Hội đồng cấp trên xem xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”. Đây là những cá nhân có tài năng, nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" năm 2018 nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi toàn tỉnh, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian… để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai - năm 2018.

Theo bvhttdl.gov.vn
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác