​Hà Nam: Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

(Cinet) - UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh.
 
​Hà Nam: Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội - ảnh 1
Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Nguồn: vanhoadoanhnghiepvn.vn

Theo đó, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, các nhân khi tổ chức hoặc tham gia việc cưới, việc tang và lễ hội phải tuân thủ các quy định như: Thực hiện theo quy định của pháp luật, không được làm những việc mà pháp luật không cho phép; Không làm trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; Không lợi dụng việc cưới, việc tang và lễ hội để tổ chức các hoạt động nhằm chia rẽ dân tộc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình; Không lợi dung việc cưới, việc tang và lễ hội  để trục lợi cá nhân, tuyên truyền trái pháp luật, hoạt động mê tín dị đoan, sử dụng văn hóa phẩm cấm lưu hành; Không sử dụng phương tiện công và thời gian làm việc của cơ quan, tổ chức để tham dự việc cưới, việc tang và lễ hội (trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ); Không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, không phô trương, lãng phí trong việc tổ chức…

Công tác tổ chức lễ hội thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc tổ chức lễ hội và Chương V Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo Luật về tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2018.

Tại các lễ hội, phần nghi lễ được tiến hành trang trọng trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn háo truyền thống tốt đẹp, loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp. Phần hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, đa dạng về hình thức, phù hợp với quy mô tính chất, đặc điể của lễ hội; khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống./.

Gia Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác