​Hà Nội: 140 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

(Cinet) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà  Nội đã tổng hợp được 140 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm 2018.
 
​Hà Nội: 140 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - ảnh 1
Biểu diễn ca trù. Nguồn: blog.restvn.com
Thực hiện Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 15/09/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai - năm 2018, ngày 01/3/2017, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Hà Nội lần thứ Hai - năm 2018. Tháng 3/2017, Sở Văn hóa và Thể thao đã có công văn số 740/SVHTT-QLDS gửi UBND, Phòng văn hóa thông tin các Quận, huyện, thị xã và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở thông báo, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Hà Nội lần thứ Hai - năm 2018.

Tháng 10/2017, sau khi tiếp nhận và rà soát, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổng hợp được 140 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm 2018. Trong đó có 19 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 121 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” gồm các loại hình: nghệ thuật trình diễn dân gian (ca trù, xẩm, hò cửa đình, múa hát bài bông, hát dô, diễn tấu cồng chiêng dân tộc Mường, tuồng, chèo, múa hát Ải Lao, kéo co ngồi, trống quân, múa rối, chèo tàu, hát sa mạc, múa bồng, múa rồng…), tri thức dân gian (ẩm thực, tò he…), tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội.

Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm 2018 là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng.

Hiện Danh sách các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm 2018 đang được đăng trên Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội và Sở VHTT thành phố để lấy ý kiến nhân dân./.

GL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác