Hà Nội: Chuẩn bị tổng kết công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến

(Cinet)- Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 21-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về việc “bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến ở Hà Nội”.
 
Hà Nội: Chuẩn bị tổng kết công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến - ảnh 1
Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Nguồn: thanglong.cinet.vn

Theo đó, kết quả công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích phải đánh giá được nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương, đơn vị về vị trí, vai trò của việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến ở Hà Nội; các biện pháp nâng cao chất lượng công tác bảo tồn, tôn tạo; thống kê số lượng, đánh giá chất lượng di tích cách mạng kháng chiến từ tháng 7/2006 đến tháng 7/2016; các chế độ, chính sách để động viên và nâng cao hiệu quả hoạt động đối với những người làm công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến ở Hà Nội trong giáo dục truyền thống cho nhân dân, thế hệ trẻ Thủ đô; kết quả cụ thể việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến trên địa bàn; ưu điểm, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện và những vấn đề cần bổ sung…

Ngoài ra, báo cáo cần nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ, chương trình cụ thể trong những năm tiếp theo nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến ở Hà Nội; những đề xuất và kiến nghị với Trung ương, thành phố để làm tốt hơn công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến ở Hà Nội.

T.T (Tổng hợp)

 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác