Hà Nội: Phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn

(Cinet)-  UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 5745/QĐ-UBND phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 31/12/2015.
 
Hà Nội: Phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn - ảnh 1
Ảnh minh họa (T.Thủy)

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2015, thành phố Hà Nội có 5.922 di tích, trong đó, có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia, 1.202 di tích cấp thành phố, 3.487 di tích chưa xếp hạng.

UBND TP Hà Nội giao Sở VHTT Hà Nội công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 31/12/2016; bàn giao số liệu, danh mục di tích cho các quận, huyện, thị xã tiếp nhận, quản lý theo quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Định kỳ hàng năm tổng hợp số liệu về những biến động tăng, giảm để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn thành phố; định kỳ 5 năm thực hiện rà soát và trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn.

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn được UBND TP phân cấp quản lý; đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước và của thành phố Hà Nội về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Được biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội trở thành địa phương có số lượng di tích lớn nhất cả nước. Vì vậy, từ tháng 7/2013, Sở VHTTDL Hà Nội (nay là Sở VHTT) đã triển khai Đề án Tổng kiểm kê, đánh giá phân loại di tích trên địa bàn. Kết quả của đợt Tổng kiểm kê đánh giá phân loại di tích trên địa bàn Hà Nội cho thấy nhiều tín hiệu đáng mừng, từ đó là cơ sở giúp Sở VHTT xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án cụ thể cho các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cũng như công tác lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích trên địa bàn thành phố.

M.N (Tổng hợp: HNMO, m.daidoanket.vn)
 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác