Hà Nội: Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo

(Cinet)- Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.
 
Hà Nội: Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hànộimới

Cụ thể, nội dung Kế hoạch gồm: Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh kịp thời những bất cập phát sinh từ thực tế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tái vi phạm trong hoạt động quảng cáo; Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực thi Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo sự chuyển biến tích cực nhằm thúc đẩy hoạt động quảng cáo phát triển; Thiết lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tin cậy, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo cạnh tranh lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiếp nhận quảng cáo.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong hoạt động quảng cáo. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là các đối tượng tham gia hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Từ đó thiết lập trật tự kỷ cương, nề nếp trong hoạt động quảng cáo, tạo diện mạo Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác