Hà Nội: Tích cực triển khai thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa

(Cinet)- UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 10370/VP-KT yêu cầu sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020, tập trung tiêu chí số 16 về văn hóa.
 
Hà Nội: Tích cực triển khai thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: panoramio.com

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020, trong đó nhấn mạnh, thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoàn thiện hệ thống Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản. Đến năm 2020, có 75% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa; 80% số xã có Trung tâm Văn hóa Thể thao xã; 70% số thôn có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các địa phương tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 3/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 từng bước chuyển đổi đạt 10% thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn, vận hành theo cơ chế quản lý tự chủ và vận dụng cơ chế tài chính theo quy định; 50% thiết chế vận dụng chính sách xã hội hóa trong toàn bộ hoạt động hoặc một phần hoạt động. Riêng miền núi cao, hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn phấn đấu 5% thiết chế văn hóa, thể thao chuyển đổi hình thức quản lý theo cơ chế tự chủ; 30% thiết chế vận dụng chính sách xã hội hóa trong toàn bộ hoạt động hoặc một phần hoạt động. Định hướng đến 2030 có 100% các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn (riêng ở miền núi cao, hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn phấn đấu có 50%) hoạt động theo cơ chế tự chủ, thực hiện chính sách xã hội hóa một phần hoặc toàn bộ hoạt động; 100% số xã, thôn làng có thiết chế văn hóa, thể thao tổ chức các hoạt động đạt tiêu chí quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

M.N (Tổng hợp: hanoi.gov.vn,laodongthudo.vn)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác