Hà Nội: Tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể

(Cinet)- Ngoài việc kiểm kê, Sở VHTTDL Hà Nội cũng tiến hành lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hà Nội: Tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể - ảnh 1

Mới đây, Sở VHTTDL Hà Nội đã ban hành Đề án “Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể” trên địa bàn Thủ đô. Đây là một việc làm cấp thiết, nhằm nhận diện rõ ràng không chỉ về khối lượng, loại hình các di sản văn hóa phi vật thể mà còn xác định và đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và vai trò, ý nghĩa của di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống đương đại, đồng thời là một trong những hoạt động tích cực để bảo tồn văn hóa Thăng Long - Hà Nội đang phần nào bị biến dạng trước những xoay vần của cuộc sống.

Theo đó, các di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê lần này gồm: tiếng nói, chữ viết của các dân tộc có trên địa bàn, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian.

Theo Sở VHTTDL Hà Nội, đợt kiểm kê này sẽ được thực hiện tại toàn bộ các làng, thôn, bản, khu dân cư của 379 xã, 154 phường và 2 thị trấn của 28 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Riêng huyện Đông Anh đã thực hiện kiểm kê thí điểm từ năm 2011, bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ VHTTDL và ngân sách UBND huyện Đông Anh.

Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể là cơ sở đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng nâng cao vai trò công tác quản lý Nhà nước bảo tồn và phát huy một cách có hiệu quả những di sản văn hóa của Hà Nội. Vấn đề then chốt của việc kiểm kê là xác định các biện pháp đảm bảo khả năng tồn tại của di sản văn hóa phi vật thể theo hướng kế thừa văn hóa sống.

Được biết, thời gian thực hiện Đề án “Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể” trên địa bàn Hà Nội được tiến hành đến hết năm 2014, với kinh phí trên 13 tỷ đồng.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác