Hà Tĩnh: Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về “Bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh”

Hà Tĩnh: Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về “Bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về “Bảo tồn, phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh”.
Nội dung chính của kế hoạch là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nhận thức một cách sâu sắc các giá trị của di sản dân ca Ví, Giặm, qua đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mọi người tham gia bảo vệ và phát huy di sản bằng những việc làm thiết thực; tăng cường công tác quảng bá để nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tích cực xây dựng và hoàn thiện Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện. Tổ chức liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh các cấp và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh theo định kỳ. Tiếp tục sưu tầm nghiên cứu các làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh để bổ sung, làm giàu thêm kho tàng Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; hình thành không gian diễn xướng cộng đồng, mở rộng các hình thức và môi trường sinh hoạt mới. Đưa dân Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào giảng dạy trong trường học và truyền dạy trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Tiếp tục ban hành cơ chế chính sách để duy trì tốt các câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện chính sách đối với nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, phát huy di sản.
UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Ban, sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai Kế hoạch chung của tỉnh có hiệu quả.
Theo Vanhoahatinh.gov.vn
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác