Hà Tĩnh: Hội nghị sơ kết Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2015

Hà Tĩnh: Hội nghị sơ kết Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2015 - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị (nguồn: Báo Hà Tĩnh)
(Cinet)- Chiều 31/3/2016, Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 đã diễn ra dưới sự chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Đức Hạnh.
Theo đó, trong năm 2015, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển địa phương vững mạnh. Phong trào được triển khai sâu rộng tới từng tầng lớp nhân dân, gắn với thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Hà Tĩnh. 100% các xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, toàn tỉnh có 79,9% số hộ đạt gia đình văn hóa, 64,9% thôn, tổ dân phố văn hóa. Lãnh đạo địa phương và Ban chỉ đạo phong trào luôn quan tâm và đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa; Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng được phát triển bền vững theo hướng xã hội hóa, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân.
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, phong trào vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động văn hoá còn nghèo nàn, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân…
Trong năm 2016, Ban chỉ đạo phong trào tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào với xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn minh, đô thị; phát huy tốt hơn vai trò của cơ quan thường trực cấp huyện, xã, vai trò thường trực của ngành văn hoá; sớm ban hành quy chế công nhận các danh hiệu văn hoá; BCĐ cấp tỉnh cần tham mưu UBND tỉnh quy hoạch xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 – 2020”; tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào giai đoạn 2000 – 2015;…
Đ.Hằng (Tổng hợp từ SVHTTDL Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác