Hà Tĩnh: Hội nghị triển khai nhiệm vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018


Sáng ngày 28/02/2018, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 
Hà Tĩnh: Hội nghị triển khai nhiệm vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 - ảnh 1

Năm 2017, hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” diễn ra trong tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là sau sự cố môi trường biển, thiên tai, lũ lụt... Tuy nhiên với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, Phong trào tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Ban chỉ đạo phong trào các cấp được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Hoạt động của phong trào đã đi vào chủ động, nề nếp, đặc biệt là trong việc phối kết hợp các hoạt động với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Đồng thời, việc thực hiện 5 nội dung, 7 phong trào của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đều có những bước chuyển biến mới. Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa tại các địa phương được tiến hành công khai, dân chủ, bám sát các tiêu chí. Lễ vinh danh gia đình văn hóa tiêu biểu được tổ chức vào ngày 18/11 tại tất cả các thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh. Năm 2017, toàn tỉnh có 314.861/368.672 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 85,4%; 1792/2123 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỉ lệ 84,4%; 334 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 123/230 xã đạt tiêu chí 06, 174/230 xã đạt tiêu chí 16, 28 xã đạt chuẩn văn hóa văn hóa nông thôn mới. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng được phát triển bền vững theo hướng xã hội hóa, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa” vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm. Đó là việc một số thành viên Ban chỉ đạo các cấp chưa sâu sát cơ sở; việc bình xét các danh hiệu văn hóa chưa thực chất, còn chạy theo thành tích đặc biệt nhằm đảm bảo đạt các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tại một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức; phong trào xây dựng “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” còn gặp nhiều khó khăn; hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Thập – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các ngành thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, lồng ghép triển khai có hiệu quả các phong trào cụ thể trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chỉ đạo Ban chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch hoạt động theo quý, năm và giai đoạn; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020”; chỉ đạo việc kiểm tra, phúc tra công nhận, công nhận lại các danh hiệu văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.
 
Theo Sở VHTTDL Hà Tĩnh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác