Hà Tĩnh: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình

Hà Tĩnh: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên gia đình ở cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Về mục tiêu cụ thể, Kế hoạch tiến hành củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ công tác gia đình vừa đủ số lượng, vừa mạnh về chất lượng, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình; nhất là mạng lưới cộng tác viên gia đình tại cấp thôn. 262 xã, phường, thị trấn ở Hà Tĩnh đều có cán bộ làm công tác gia đình được qua tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác gia đình. Mỗi thôn, xóm, tổ dân phố đều có cộng tác viên làm công tác gia đình, lồng ghép vào định suất cán bộ dân số hoặc cán bộ phụ nữ.
Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đến năm 2016, 50% cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình. Đến năm 2020, 100% đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng định kỳ.
Sở VHTTDL Hà Tĩnh sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch này với tổng kinh phí 11.881.000.000 đồng.
Tin từ Sở VHTTDL Hà Tĩnh
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác