Hải Dương: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa

(Cinet) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hải Dương vừa tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa.
 
Hải Dương: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa - ảnh 1
Tỉnh Hải Dương có trên 2.000 di tích lịch sử văn hóa.

Theo số liệu thống kê, tỉnh Hải Dương có trên 2.000 di tích lịch sử văn hóa, địa điểm ghi dấu sự kiện lịch sử. Trong đó có 2 khu di tích quốc gia đặc biệt, 5 hiện vật là bảo vật quốc gia, 146 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 207 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Các giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc với trên 700 lễ hội, 7 di sản văn hóa được Bộ VHTTDL ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 15 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Chính vì vậy, bồi dưỡng kiến thức quản lý, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý về di sản văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực bảo quản, tu bổ di tích hàng năm được Sở VHTTDL xác định là một giải pháp quan trọng, nhằm nâng cao năng lực giúp đội ngũ cán bộ có thêm kiến thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển sự nghiệp VHTTDL của tỉnh Hải Dương.

Tại lớp bồi dưỡng, nội dung các văn bản trong lĩnh vực di sản văn hóa do Chính phủ, Bộ VHTTDL ban hành được truyền đạt, phân tích cụ thể tới các học viên như: Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 16/09/2016 của Bộ VHTTDL nhằm hướng dẫn các cá nhân, tổ chức đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể để lập hồ sơ xét tặng danh hiệu theo các quy định tại Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/06/2014 của Chính phủ...

Việc triển khai các văn bản tại lớp bồi dưỡng đến các cán bộ quản lý văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức, cá nhân đang tham gia bảo quản tu bổ di tích và các nghệ nhân đang nắm giữ các giá trị di sản văn hóa phi vật thể là hết sức cần thiết. Qua đó, sẽ giúpviệc quản lý và thực thi các văn bản pháp luật trong lĩnh vực di sản văn hóa  đạt được chuyển biến tích cực và hiệu quả, góp phần phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

LA (tổng hợp)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác