Hải Dương: Nâng cao chất lượng Làng, khu dân cư văn hóa

(Cinet) – Vừa qua, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Làng, Khu dân cư văn hóa ở Hải Dương trong giai đoạn hiện nay".

Hội thảo Hội thảo "Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Làng, Khu dân cư văn hóa ở Hải Dương trong giai đoạn hiện nay". Ảnh:VHTTDLHD)

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá thực trạng xây dựng Làng, khu dân cư văn hóa tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.

Báo cáo nêu rõ, những năm qua, phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa đã được phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và trở thành một phong trào quần chúng được các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 994 làng, KDC đạt danh hiệu Làng, KDC văn hóa, chiếm tỷ lệ 69,46%.

Phong trào đã tác động mạnh mẽ sâu rộng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và thực sự phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, Hình thành nếp sống văn minh, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở nông thôn, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trên đây, việc xây dựng Làng, KDC văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn tồn tại một số hạn chế như: Phong trào xây dựng Làng, KDC văn hóa còn chưa đi vào chiều sâu, nhiều đơn vị còn chạy theo thành tích, chủ quan, trông chờ, ỷ lại vào sự quan tâm của cấp trên, một số địa phương người dân không còn mặn mà với phong trào...

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày một số tham luận và đưa ra nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào xây dựng Làng, khu dân cư văn hóa ở Hải Dương trong thời gian tới. Theo đó, giải pháp chung được đưa ra đó là: Tiếp tục phát huy hiệu quả đã đạt được, tạo bước đột phá mới bằng những ý kiến sáng tạo, đi vào thực tiễn ở từng cơ sở. Định hướng được sự phát triển của phong trào xây dựng Làng, KDC văn hóa sẽ là động lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu "Xây dựng nông thôn mới" tiến lên và xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp...

Từ các tham luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Hải Dương sẽ tổng hợp và tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh để đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng Làng, khu dân cư văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Tin từ SVHTTDLHD

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác