Hải Phòng: Khai mạc lớp tập huấn “Mấy vấn đề lý luận và thời sự trong đời sống VHNT Việt Nam hiện nay”

Hải Phòng: Khai mạc lớp tập huấn “Mấy vấn đề lý luận và thời sự trong đời sống VHNT Việt Nam hiện nay” - ảnh 1
Các học viên tham dự lớp tập huấn (nguồn: internet)
(Cinet)- Để góp phần khắc phục những tồn tại và yếu kém còn diễn ra trong nhiều lĩnh vực văn học, nghệ thuật, Lớp tập huấn “Mấy vấn đề lý luận và thời sự trong đời sống VHNT Việt Nam hiện nay” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức đã chính thức diễn ra vào sáng 21/4, tại Hải Phòng.
Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày, từ 21-24/4/2015 với số lượng học viên lên đến hơn 200 người là cán bộ quản lý các ngành tư tưởng - văn hóa; đại diện các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương; các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, trường đại học, cao đẳng về văn hóa, VHNT... thuộc 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Nhiều chuyên đề sẽ được đề cập tới tại các buổi tập huấn như: Những quan điểm cơ bản về văn hóa, VHNT trong Hiến pháp 2013 và Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa IX); Nhận diện và đấu tranh chống quan điểm sai trái trong VHNT; Công tác tư tưởng, báo chí phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; Kỹ năng viết bài phê bình VHNT…
Qua các lớp học, mỗi học viên sẽ có cơ hội tìm hiểu để nắm vững hơn các quan điểm của Đảng về VHNT nói chung và lý luận, phê bình VHNT nói riêng. Từ đó, tiếp tục nâng cao trình độ, hiểu biết về một số vấn đề cơ bản, quan trọng và thời sự trong công tác tư tưởng văn hóa, văn nghệ trước yêu cầu của thời kỳ mới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng thực hành viết bài lý luận, phê bình VHNT. Đồng thời, vận dụng có hiệu quả vào công tác và hoạt động VHNT của mình, góp sức làm lành mạnh đời sống văn hóa - văn nghệ nước nhà.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác