Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực

(Cinet) - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1475/QĐ-TTg ngày 02/10/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và giải quyết vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người", do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ.
 
Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện.

Dự án được triển khai hướng tới mục tiêu: Hỗ trợ việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai pháp luật, chính sách, chương trình, dịch vụ liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới, bạo lực gia đình, vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người.

Kết quả chính của dự án là: Nghiên cứu xã hội về sự thay đổi hành vi liên quan đến ưa thích con trai được tiến hành làm cơ sở cho việc xây dựng, sửa đổi Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách có liên quan; Tiêu chuẩn về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới, hệ thống thu thập và báo cáo thông tin, số liệu online về bạo lực giới được xây dựng, thử nghiệm và triển khai; các chiến dịch truyền thông, vận động chính sách và thay đổi hành vi, một số mô hình với sự tham gia của nam nông dân về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới được xây dựng và triển khai.

Đồng thời, triển khai các bằng chứng khoa học phục vụ việc xây dựng Luật liên quan vấn đề mại dâm và các hoạt động hỗ trợ việc xây dựng bộ luật này; năng lực xây dựng và triển khai chính sách về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và vấn đề mại dâm được nâng cao.

Dự án "Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và giải quyết vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người" được thực hiện trong thời gian 05 năm (từ 2017 – 2021).

AV
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác