Hòa Bình đẩy mạnh công tác gia đình

(Cinet) - Trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có nhiều khởi sắc, góp phần cùng sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Hòa Bình đẩy mạnh công tác gia đình - ảnh 1
Hội thi nấu ăn hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Ảnh: tinhuyhoabinh.vn

Được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm: “Đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững, bảo đảm nguồn lực, đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình”.

Cụ thể: Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo trong đó quy định rõ nhiệm vụ cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành.

Để tiếp tục triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Ngày 29/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

Có thể thấy, trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có nhiều khởi sắc, góp phần cùng sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao. Tình trạng bạo lực gia đình đã có xu hướng giảm dần; các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ngày càng được nhân rộng, triển khai phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình từ cấp tỉnh đến cơ sở ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không ngừng được nâng lên. Công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Nhiều phong tục, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được bảo tồn và phát huy. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay gắn với Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã chỉ đạo tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc và tìm hiểu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản" tại khu công nghiệp huyện Lương Sơn” và “Gặp mặt tọa đàm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam” nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình phải thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./.

Lan Anh (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác