Hòa Bình: Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(Cinet) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, tỉnh Hòa Bình đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Hòa Bình: Phát động

Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017, với những nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của "Tết trồng cây" với nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, trên địa bàn và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2017. Chỉ rõ về địa điểm trồng cây, trồng rừng cụ thể, bố trí trồng cây ở những nơi đất trống trong cơ quan, khu công nghiệp, đơn vị, trường học, bệnh viện, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh mương, trên các bờ vùng, bờ thửa, vùng đồi gò, đất trống...

Bên cạnh đó, nâng cao việc quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, tranh thủ thời vụ, thời tiết thuận lợi để cây trồng có tỷ lệ sống cao; tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng; bảo vệ và phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh; phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để đảm bảo cây trồng, rừng trồng phát triển tốt, tập trung phát triển rừng trồng cung cấp gỗ lớn.

Thời điểm tổ chức “Tết trồng cây” năm 2017 được bắt đầu từ ngày 06 tháng 02 năm 2017 (Tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Lan Anh (tổng hợp)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác