Hoà Bình: Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Hoà Bình: Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trao bằng khen
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2011-2015. (Ảnh: báo Hòa Bình)
(Cinet)- Ngày 10/12, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Trong 5 năm qua, tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn đạt trên 70%; tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố văn hóa đạt trên 60%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 27%; tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 21%; 73.274 người đạt chế độ rèn luyện thể thao theo tiêu chuẩn. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cũng đã được quan tâm đầu tư xây dựng, tỷ lệ nhà văn hóa xóm, bản đạt 76%; nhà văn hóa xã phường thị trấn đạt 20%; nhà văn hóa huyện, thành phố đạt 100%; 16,2% xã đạt chuẩn nông thôn mới; trên 80% gia đình và trên 60% khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; có 82% việc cưới được tổ chức và thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, trong đó có 45,6% đám cưới được tổ chức theo mô hình mới, tiết kiệm, hiệu quả; 89% việc tang được thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, 56,6% xã, phường, thị trấn đã quy hoạch nghĩa trang theo quy định; trên 600 lễ hội dân gian, truyền thống, lịch sử cách mạng, lễ kỷ niệm… được tổ chức theo đúng quy định.
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình Trần Đăng Ninh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 27 về thực hiện Nghị quyết số 33 hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 nội dung 7 phong trào thiết thực, hiệu quả, trong đó, 5 nội dung gồm: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. 7 phong trào gồm: Phong trào xây dựng “người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến; “ Gia đình văn hóa”; “Làng, bản, tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Học tập, lao động sáng tạo”.
Ngoài ra, Hòa Bình huy động các nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa, thường xuyên duy trì, tu bổ và tăng hiệu quả, công năng sử dụng nhà văn hóa, khu thể thao cấp cơ sở đã được xây dựng theo quy định của Bộ VHTTDL; công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa cần được thực hiện nghiêm túc theo quy định, tránh bệnh thành tích. Đồng thời, tỉnh xây dựng các chỉ tiêu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hòa Bình phù hợp với các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa, xã hội theo như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Hoà Bình tặng bằng khen cho 22 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015 và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (2005-2015).
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác