Hòa Bình: Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(Cinet) - Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH )và Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Công tác gia đình tỉnh năm 2016; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 
 
Hòa Bình: Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - ảnh 1
Năm 2017, Hòa Bình phấn đấu hơn 65% tổ dân phố văn hoá. Ảnh minh họa (nguồn: baohoabinh.com.vn)

Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và sự hướng dẫn của BCĐ Trung ương, sự bắt tay vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình tỉnh năm 2016 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa khá cao; bộ mặt, diện mạo nông thôn, đô thị đã có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân dân được cải thiện, tình trạng bạo lực gia đình đã giảm, ý thức xây dựng mái ấm gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được nhân lên. 

Theo đó, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 77,6%; tỷ lệ làng, tổ văn hóa đạt 65,6%; 90,9% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở ngày càng được quan tâm, đã có trên 80% nhà văn hóa thôn bản được xây dựng, trong đó có 24,5% đạt tiêu chuẩn theo quy định. Tình trạng bạo lực gia đình đã giảm 280 vụ so với năm 2015; số câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ngày càng được mở rộng, đã có 1.457 câu lạc bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc bình xét các danh hiệu văn hóa chưa thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn; việc triển khai thực hiện Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa còn nhiều lung túng, chưa thống nhất; việc thu thập số liệu về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình chưa đầy đủ, thông tin chưa chính xác, một số đơn vị triển khai muộn và báo cáo chậm so với quy định, việc kiểm tra, giám sát còn hạn chế.
 
Để nâng cao chất lượng và phù hợp với tình hình thực tế địa phương, BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình tỉnh đề ra các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể trong năm 2017 như sau: Giữ vững danh hiệu gia đình văn hoá 77,4%; làng, tổ dân phố văn hoá là 65,1% trở lên; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá là 87,4%; xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị là 4,2%; triển khai nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình theo mục tiêu của chiến lược đề ra.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2016 cũng như chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị trong năm 2017 này, BCĐ Phong trào và công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung chỉ đạo một một số vấn đề, trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, tiếp tục triển khai các chương trình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, tập huấn ở cơ sở; Tập trung kinh phí cho phát triển Phong trào và công tác gia đình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong từng tiêu chí. 

Đồng chí cũng chỉ đạo BCH phong trào giao chỉ tiêu cụ thể các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tới Ban chỉ đạo các huyện, thành phố và các ngành thành viên, cuối năm có bình xét, chấm điểm, phân loại thi đua - khen thưởng.

 Lan Anh (tổng hợp)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác