Hoàn thành giai đoạn I dự án “Công bố, phổ biến tài sản văn hóa dân gian các dân tộc Việt Nam”

(Cinet) – Trong giai đoạn I, dự án đã công bố để bảo tồn một khối lượng sách quý gồm 1000 công trình của 446 tác giả về văn hóa dân gian các dân tộc vào kho sách của hệ thống thư viện công cộng nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Đó là một trong những kết quả đã đạt được sau khi giai đoạn I dự án “Công bố, phổ biến tài sản văn hóa dân gian các dân tộc Việt Nam” hoàn thành.

Ngày 13/6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã thông báo kết quả thực hiện giai đoạn I (2008-2012) dự án “Công bố, phổ biến tài sản văn hóa dân gian các dân tộc Việt Nam” và phương hướng triển khai giai đoạn II (2013-2017).

Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Tô Ngọc Thanh cho biết: Dự án đã ưu tiên lựa chọn các công trình, tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc về văn hóa, văn nghệ các dân tộc, các vùng miền. Phục vụ công tác nghiên cứu, sáng tác nhiều lĩnh vực, dự án tập trung vào các chủ đề chủ yếu của văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam như: văn học dân gian ( ca dao, hò vè, truyện kể, sử thi); nghệ thuật biểu diễn dân gian ( ca, múa nhạc, sân khấu); nghệ thuật kiến trúc, trang trí trong nhà, trên nền vải, trên áo mũ; các phong tục tập quán, hội xuân; các công trình địa chí cho tỉnh, xã, huyện; các tri thức dân gian khác( nghề thủ công, kinh nghiệm dự báo thời tiết, ….). Các tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc ( Kinh, Thái, Tày, Mông, Mường, Dao, Cao Lan, Sán Chay, Sán Chỉ, Kháng, Mảng, Khơ Mú, Phù Lá, Pú Nả, Bố Y, Pu Péo, Tà Ôi, Vân Kiều, Ka Tu, Kơho, Châu Ro, Chăm, Bana, Giơ rai, Êđê, Mơ Nông, Giẻ Triêng, Chăm Hroi, Bana Kriêm, Stiêng, Rơ Ngao, Sơ Đăng, Kh’Mer….)

Giai đoạn I, dự án đã công bố để bảo tồn một khối lượng sách quý gồm 1000 công trình của 446 tác giả về văn hóa dân gian các dân tộc vào kho sách của hệ thống thư viện công cộng nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Các công trình văn hóa dân gian được công bố có nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh sâu sắc truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Những kết quả sưu tầm, nghiên cứu góp phần bổ sung khối lượng kiến thức về dân tộc và văn hóa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, thúc đẩy sự tìm tòi về cội nguồn, lịch sử văn hóa đối với thế hệ trẻ. Dự án góp phần khơi dậy việc học tập, nghiên cứu về lịch sử văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa dân gian nói riêng của bạn đọc; tuyên truyền và quảng bá về đất nước, con người và văn hóa các dân tộc Việt Nam tới độc giả quốc tế.

Được biết, sau khi hoàn thành công bố 1000 công trình giai đoạn I, dự án đề nghị tiếp tục triển khai giai đoạn II (2013-2017) nhằm công bố 1500 công trình văn hóa dân gian trong số 4000 công trình còn lại.

Ngày 24/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1905/QĐ-TTg Phê duyệt Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hoá văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012.

Theo đó, mục tiêu mà Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hoá văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 đặt ra đó là: Giáo dục các thế hệ sau hiểu biết thêm về lịch sử văn hoá của các dân tộc Việt Nam; giúp cho các dân tộc, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới hiểu biết thêm về Việt Nam, một đất nước có nền văn hoá đa dạng, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam trên toàn thế giới; Phục vụ công tác nghiên cứu, sáng tác ở nhiều lĩnh vực; trong đó các công trình, tác phẩm có nhiều nội dung phong phú như: đặc điểm về môi trường, sinh thái của từng vùng dân tộc; những thiết chế xã hội cổ truyền của các dân tộc Việt Nam; phong tục, tập quán, nghi lễ, tín ngưỡng, những quan niệm đặc trưng của đồng bào về nhân sinh quan và vũ trụ quan, về âm nhạc, nhảy múa, về hội họa, điêu khắc, về ăn mặc, nhà cửa, thậm chí cả những đồ trang sức riêng của mỗi dân tộc; Bổ sung vào hệ thống tài liệu, sách giáo khoa dùng cho nhà trường những tác phẩm quý giá để tham khảo hoặc đưa vào hệ thống giảng dạy. Đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc, giúp cho giáo viên và học sinh, nhất là các giáo viên và học sinh người dân tộc có những kiến thức cần thiết về dân tộc và nền văn hoá của mình.

CN/TTX

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác